Voks opp før barna dine gjør det. Kom i gang med IPS!

Nordmenn er gode til å ignorere at vi en dag skal bli gamle. For å gjøre noe med dette ga vi ordet til noen som virkelig ser at vi blir eldre – nemlig barna våre. 

Radio