Frivillig.no | Tenner lys for ensomme studenter

En levekårsundersøkelse blant norske studenter viser at én av tre føler seg ensomme. Frivillig.no og Frivillighet Norge ville gjøre noe med det. Sammen med oss laget de derfor en film som tar sikte på å løse problemet.

 – Bak hvert vindu bor det en historie. Vi likte tanken på å la vinduene fortelle noe om menneskene bak. Anker Studentbolig var sporty og stilte opp. Og med hjelp fra både huseier og leietakere fikk vi laget noe vi er veldig fornøyd med, sier tekstforfatter Anders Muurman Holm om prosjektet.

Filmen er egenprodusert og Gimpville har hjulpet med etterarbeidet.