Har du to minutter?

Det er ikke lett å være sjef i 2024. Én ting er å ha ansvar for daglig drift, forhandlinger, avtaler, regnskap og økonomiske resultater. Noe helt annet er personalansvar, og hva det innebærer av innspill, forslag, synspunkter, meninger og spørsmål fra ansatte – om mer eller mindre personlige forhold som angår jobben. I mange bedrifter er det sjefen eller økonomisjefen som må ta seg av dette også, og da er det godt at i alle fall noen av sjefens oppgaver er ukompliserte.

Vil du jobbe med oss?